Kup ubezpieczenie

OC/AC/NNW

Firma (NIP) czy osoba prywatna (PESEL)?(wymagane)
Poprawny numer NIP powinien składać się z 10 cyfr.
Rodzaj ubezpieczenia(wymagane)
Czy auto jest wykorzystywane do celów zarobkowych?(opcjonalnie)
Obszar wykonywanej pracy(wymagane)
Data z pola oznaczonego literą B w dowodzie rejestracyjnym.
Należy wprowadzić wartość netto (bez podatku VAT). Może to być wartość z ostatniej polisy lub wartość wymagana przez leasing.
km
Czy pojazd jest wyposażony w GPS?(opcjonalnie)
Czy pojazd jest przedmiotem leasingu lub w pożyczce leasingowej?(opcjonalnie)
Dozwolone typy plików to .jpg oraz .pdf.

Dane kontaktowe

OC przewoźnika drogowego

Poprawny numer NIP powinien składać się z 10 cyfr.

Adres korespondencyjny firmy

0
Liczba pojazdów, które mają zostać objęte ubezpieczeniem
Czy w ciągu ostatnich 3 lat, podczas przebiegu ubezpieczenia, były jakieś szkody?(opcjonalnie)
Należy zaznaczyć opcję “TAK” jeżeli była to zgłoszona szkoda z polisy OCPD.
Zakres terytorialny(wymagane)
Wpisz nazwy krajów, oddzielając je przecinkiem
Czy potrzebują Państwo ubezpieczenia kabotażowego?(opcjonalnie)
Proszę uzupełnić dokładną datę w przypadku posiadania już licencji.

Dane kontaktowe

OC licencji

Poprawny numer NIP powinien składać się z 10 cyfr.
0
Liczba pojazdów, które mają zostać objęte ubezpieczeniem

Dane kontaktowe

OC firmy

Poprawny numer NIP powinien składać się z 10 cyfr.

Dane kontaktowe

Należy wpisać, to co miałoby zostać objęte ubezpieczeniem oraz to na czym głównie skupia się działalność firmy.

Inne

Poprawny numer NIP powinien składać się z 10 cyfr.
Jak możemy się skontaktować?(wymagane)